Makale

MİRASIN KAZANILMASI VE MİRASÇILIK BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

Mirasın kazanılmasına ilişkin hükümler Türk Medeni Kanunu’nun 599. Maddesi ve devamı hükümlerinde düzenlenmiştir. Buna göre mirasçılar (vârisler) murisin yani miras

Read More

ÖZÜ : GECİKMİŞ İTİRAZ İLE USULSÜZ TEBLİĞ FARKI

T.C.YARGITAY HUKUK DAİRESİE. 2013/186K. 2013/8777T. 12.3.2013DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından

Read More

ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT, MUHATABIN ELEKTRONİK ADRESİNE ULAŞTIĞI TARİHİ İZLEYEN BEŞİNCİ GÜNÜN SONUNDA YAPILMIŞ SAYILIR.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUEsas : 2020/547Karar : 2020/924Tarih : 24.11.2020İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk DairesiTARİHİ :

Read More

DAVA DİLEKÇESİNDE ARABULUCULUK VEKALET ÜCRETİ TALEP EDİLMESE BİLE ARABULUCULUK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMALIDIR.

İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ               : İSTANBUL 34. İŞ MAHKEMESİTARİHİ                 

Read More

02/07/1965 YÜRÜRLÜK TARİHLİ 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE GEREKÇESİ HAKKINDA

02/07/1965 yürürlük tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 55 senedir yürürlüktedir. Bu 55 senelik zaman

Read More

AVUKAT AYŞENUR BANU KÖKLÜ ÖZKAPTAN

1995 yılında Sinop ilinde doğdum.2008-2012 yılları arasında Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi’nde lise öğrenimimi tamamladım. 2013 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk

Read More

AVUKAT MUHAMMED UFUK ÖZKAPTAN

1992 yılında Sinop İli Merkez İlçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Sinop İli Merkez İlçesinde bulunan Gelincik İlköğretim Okulu’nda tamamladım.

Read More